«Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με τίτλο “Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη” για το σχολικό έτος 2022-2023».

Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης Φυτεύω

«Πρόσκληση συμμετοχής σχολείων στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης με τίτλο “Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη” για το σχολικό έτος 2022-2023».

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι

Τα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Ποροΐων, Κιλκίς και Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και η ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπευθύνου ΠΕ, σε συνεργασία με μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη ομάδα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σας αποστέλλει ενημέρωση για το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» και σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην υλοποίησή του για το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023.

Η υλοποίηση της Εκπαιδευτικής Δράσης ξεκίνησε το σχολικό έτος 2021-2022 με τη συνεργασία των ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Ποροΐων,  Κιλκίς, Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου και των ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και Σερρών. Συμμετείχαν 138 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ, Υπεύθυνους ΠΕ/ΣΔ, Δασικές Υπηρεσίες και Δήμους. Μετά την επιτυχή υλοποίηση της Δράσης, που αγκαλιάστηκε από την εκπαιδευτική κοινότητα, αποφασίστηκε τη φετινή σχολική χρονιά η συνέχιση και η επέκτασή της σε σχολεία από όλη την Ελλάδα σε συνεργασία και με άλλα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ και Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης.

Η σχολική χρονιά 2022-2023 αρχίζει με την προοπτική το Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης να γίνει Πανελλαδικό και να αποκτήσει Ευρωπαϊκή διάσταση.

Η εν λόγω Δράση αφορά σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να συμμετέχουν την τρέχουσα σχολική χρονιά 2022-2023.

Η Εκπαιδευτική Δράση «Φυτεύω και Υιοθετώ ένα δέντρο, δίνω ανάσα στη γη» περιλαμβάνει φύτευση δέντρων από τις σχολικές μονάδες, κυρίως στις σχολικές αυλές αλλά και «υιοθέτηση» όλων των δέντρων της αυλής από τις μαθητικές ομάδες.  Αυτό προτείνεται να γίνει  σε συνεργασία της σχολικής κοινότητας με το τοπικό Δασαρχείο, το Δήμο της περιοχής και άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η Δράση πλαισιώνεται  με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάδειξη της σημασίας του πρασίνου στη ζωή μας και την ανάγκη προστασίας και αειφορικής διαχείρισής του. Σκοπός της είναι να γίνει πεδίο συνεργασίας και εκπαίδευσης με στόχο την προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών/τριών για την προστασία του πρασίνου στη βάση των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης και στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η Δράση μπορεί να υλοποιηθεί ως κορμός ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ή ως Όμιλος με θεματικές που σχετίζονται με το πράσινο, τη διατήρηση και προστασία του καθώς και την κλιματικά αλλαγή.

Η υποστήριξη των σχολικών μονάδων, που θα συμμετέχουν, θα γίνει μέσω του ιστολογίου (blog) της Δράσης https://drasiyiothesiadedro.blogspot.com/, όπου υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί και συγκεντρωθεί για αυτόν τον σκοπό και συνεχώς θα εμπλουτίζεται. Σχεδιάζονται επιμορφωτικές δράσεις δια ζώσης ή/και διαδικτυακές με τα συνεργαζόμενα ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ, Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης και τα οικεία Δασαρχεία που θα συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-2023. Το ιστολόγιο εξυπηρετεί την επικοινωνία μεταξύ των σχολείων και τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων με την ανάρτηση των παραγόμενων των σχολικών μονάδων. 

Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Δίκτυο Δράσης, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής στον σύνδεσμο  https://forms.gle/3rsygxkbkcbZL4Db6  μέχρι και τις 20/11/2022.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

                                                                                  Για την Ομάδα Συνεργασίας

                                                                          Ο Προϊστάμενος του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς

                                                                                           Ηλίας Βρυώνης