Σχολικό έτος 2023 – 2024

Χρυσανθόπουλος Χρήστος. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Κ.Ε.ΠΕ.Α/Κ.Π.Ε.

Λιάκου Μαρία. Μέλος Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α/Κ.Π.Ε.

Κεχλιμπάρης Γεώργιος Μέλος Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α/Κ.Π.Ε.