Σχολικός κήπος ΚΠΕ

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ, στην αυλή του αλλά και στον «κήπο» της φύσης γύρω από το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ. Ο κήπος εξετάζεται ως οικοσύστημα και στη συνέχεια γίνεται καταγραφή του οικοσυστήματος του κήπου και της περιοχής γύρω από το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ. Οι μαθητές διερευνούν τις σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν στα στοιχεία ενός κήπου καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και υπάρχει ο κήπος. Επίσης συγκρίνουν τον ‘κήπο της φύσης’ με τον ‘κήπο του ανθρώπου’ και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να σχεδιάσουν ή να ξεκινήσουν τον κήπο τους φυτεύοντας αρωματικά φυτά σε επαναχρησιμοποιημένα υλικά.