Ανακύκλωση

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρους του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ καθώς και στο πεδίο δράσεων γύρω από αυτό. Οι μαθητές μέσα από τις καθημερινές συνήθειες των απορριμμάτων τους εισάγονται σε έννοιες διαχείρισης απορριμμάτων, μείωσης κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και φυσικά ανακύκλωσης καθώς και στις επιπτώσεις τους στον πλανήτη μας. Εφαρμόζουν βιωματικά στη συνέχεια τις γνώσεις αυτές στο πεδίο δράσεων γύρω από το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ.