Διατροφή

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρους του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ και στο πεδίο γύρω από αυτό. Οι μαθητές μέσω από τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες εισάγονται σε έννοιες υγιεινής διατροφής αλλά και ταυτόχρονα σε έννοιες όπως τροφική αλυσίδα, οικοσύστημα και οικολογικό αποτύπωμα. Εφαρμόζουν βιωματικά στη συνέχεια τις γνώσεις αυτές στο πεδίο δράσεων γύρω από το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ.