Ευρωπαϊκή δράση Plastic Pirates – Go Europe!

Το ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς συμμετέχει στην ευρωπαϊκή δράση Plastic Pirates – Go Europe! στο πλαίσιο της οποίας σχολικές Περιβαλλοντικές Ομάδες συλλέγουν δείγματα πλαστικών σε ρέματα και ποταμούς, καταγράφουν και αναλύουν τα αποτελέσματά τους, συνεισφέροντας στην έρευνα σχετικά με την κατάσταση και τις αιτίες ρύπανσης των ευρωπαϊκών ποταμών. Τον Ελληνικό βραχίονα της δράσης “Plastic Pirates Greece” συντονίζει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. https://www.plastic-pirates.eu/el . Η πρώτη σχολική δράση στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έγινε στις 8/12/2022 από την Περιβαλλοντική Ομάδα του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς με υποστήριξη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ Κιλκίς στον Αξιό Ποταμό. #plasticpiratesgoeurope #plasticPirates #citizenscience